Hacamat’ın birçok yararının olduğunu söylediğiniz halde neden bazı doktorlar hacamata karşı çıkıyor?

Bize göre, karşıt görüşlüler de haklı bir açıdan. Çünkü kendi ilimlerini savunmaktalar. Hiçbir doktor, üniversite eğitimi boyunca, ister pratiyenlik evresinde olsun isterse uzmanlık evresinde olsun bir kredi bile olsa hacamat hakkında ders almamıştır. O halde karşı çıkmalarının başlıca sebebi konu hakkında bilgisiz olmalarıdır. Öyle ki şimdilerde hacamat yapan birçok doktor, önceleri hacamata karşı çıkmaktaydı.

Hacamatla Uğraşan Doktor Var mı?

Halihazırda 1600 eğitim almış pratisyen ve uzman hekim Sağlık Bakanlığı tarafından onaylanan hacamat belgesiyle ülkenin her yerinde faaliyet göstermektedir. Her biri günde en az on kişiye hacamat yapsalar, yılda dört milyondan fazla kişiye hacamat yapmış olurlar.

Hızla ilerleyen günümüz dünyasında, hacamat bir tedavi yöntemi olarak uygulanabilir mi?

Herhangi bir yöntemin ne kadar geçmişi olursa ilmi yönden daha çok muteber kabul edilir. Çünkü tedaviye yönelik olumlu ya da olumsuz tecrübeler insanların hayatı ya da canların telef olması anlamına gelir.

Bin yıllık ya da yedi bin yıllık bir yöntemden bahsediyorsak, yani milyarlarca insan tarih boyunca bu yöntemi tecrübe etmişler ve faydasını görmüşlerdir.

Kimi diyor ki eski tedavi yöntemleri, eski olma suçundan dolayı geçersizdir. Delil getirme yönünden akıllıca ve ilmi bir yaklaşım değil bu. Eğer herhangi bir yöntemin uygulamaya konulmasını istiyorsak, insanların canlarını tecrübenin esası karar kılmalıyız ta ki yıllar sonra bu tedavi yöntemi yararlı mı değil mi farkına varmış olalım.

Geneksel tıp yöntemleri içinde hangi yöntem tedavi için her zaman uygulanabilirdir?

Tıbbi tedaviler içinde, bitkisel ilaç olsun, hayvansal ve madensel ilaçlar olsun, davranışsal terapi olsun, sadece stratejik, kapsayıcı ve derinsel olup tüm yaşam boyunca bebeklikten yaşlılığa kullanılabilecek yöntem hacamattır. Hacamat, hastalığı önleme (prevansiyon) ve tedavi amaçlı uygulanır.

Hacamat kalp rahatsızlıkları gibi tedavisi zor hastalıklara cevap veriyor mu?

Ne olursa olsun konu hakkında araştırma olmadan yapılan muhalefet doğru değildir ve zararı halka ve topluma mal olur. Yenilerde, ülkedeki kalp krizi oranını % 431 olarak bildirdiler. Buna karşın muteber hadisimiz şöyle buyuruyor: ‘Kanın galeyanı sizi öldürmeden önce hacamat olun.’ İbni Sina bu konu hakkında şöyle diyor: ‘Her kim kalp krizinden ötürü ölürse onu 72 saat boyunca defnetmeyin, bir dermanı varsa o da hacamattır. Hacamat ölünün kalbini çalıştırır ancak beyin ölümü gerçekleşmiştir o halde aksırtıcı ilaç verin, böylece kalbi ve beyni arasında bağlantı sağlansın ve yeniden hayata dönsün. Biz tecrübelerimize dayanarak binlerce damar tıkanıklığı ve koroner kalp damarı şikayetiyle gelen kalp hastamızı birkaç seansta hacamatla tedavi ettik. Son olarak belirtirsek, hacamatın olumlu etkisi inkar edilemez ve Peygamber ve Ehlibeytinin önerilerine dikkat etmek gerekir.