Bu şeklin adı Taijitu. Pek çoğumuz farklı yerlerde karşılaşmışızdır. Aslında bu şekil, bir Çin felsefesi olan Yin-Yang teorisini özetleyen bir figürdür. Bu teoriye göre evrendeki her şey yin ya da yang olarak sınıflandırılmıştır. Erkek, sıcak, gündüz yang iken; kadın, soğuk ve gece yin özelliktedir. Bu bir kabuldür ve evrendeki olayları anlamlandırmak ve açıklamakta kullanılmıştır.

Yin-Yang teorisi insanı ve hastalıkları anlamak ve tedavi etmek için de kullanılmıştır, halen kullanılmaktadır. İnsandaki yapı ve fonksiyonlar da yin ya da yang olarak sınıflandırılmıştır. İnsandaki iç organlardan lümenli, kasılabilen organları yang, bu özelliklerde olmayan organlar yin özellikte organlar olarak tasnif edilmiştir.

Ayrıca her organın da kendi içinde yin ve yang özellikleri vardır. Fonksiyonel özellikler yang iken, yapısal maddeler yin özellikte kabul edilir. Örnekle anlatacak olursak, kalp lümenli kasılabilen bir organ olarak yang özellikte bir organ iken; kalbin anatomik-histolojik olarak yapısı yin özellikte iken, fizyolojik kasılma fonksiyonu yang olarak sınıflandırılır.

Yine vücudun üst ve dış kısımları yang iken, iç ve alt kısımları yin olarak kabul edilir.

Gelelim Taijitu’ya, yani yin ve yang’ın birbiriyle olan ilişkisine.

Şekilde birbirine zıt iki renk vardır, bu durum zıtlığı temsil eder. Biri arttığında diğeri azalacaktır; sıcak gelince soğukluğun azalması gibi.

Bu renklerin zıt olsalar da bir arada olması birbirlerine bağımlılığı temsil eder. Evrendeki her şey zıtlarıyla var olmuştur. Sıcak olmadan soğuktan bahsedemeyeceğimiz gibi, yapı olmadan bir fonksiyondan da bahsedemeyiz.

Beyazın içinde siyahın, siyahın içinde ise beyazın olması birbirlerine dönüşebildiklerini ifade eder. Aşırı yang durumunda yin artarken, aşırı yin durumunda yang özellik artar. Örneğin soğukta eller üşürken, çok soğukta ellerde bir yanma başlar. Ya da ateşli bir hastalıkta kişi önce sıcak hissederken, yang’ın yin’e dönüşmesiyle soluklaşır, elleri ayakları soğur, üşümeye başlar ve titrer.

Son olarak birbirlerini destekleme ve tüketme ilişki vardır. Yang oluşurken yin’i tüketir, yin oluşurken ise yang tükenir. Böylelikle yang, yin’in oluşumunu; yin, yang’ın oluşumunu desteklemiş olur. Örneğin vücutta bir yapının oluşturulması için bir miktar enerji harcanır. Bu, yang’ın tükenerek yin oluşumunu desteklemesidir. Spor yapmakta olan bir kişide depo maddelerin yıkılıp açığa çıkan enerjinin kişinin kas fonksiyonunu sağlamasını ise yin’in kendisini tüketerek yang oluşumu desteklemesine örnek olarak verebiliriz.

Eğer bu özellikler çift yönlü olarak dengede ise kişi sağlıklıdır. Bir tarafın (yin ya da yang özelliklerin) baskın ya da zayıf duruma gelmesi; vücut dengesini bozmaya başlayacak, düzeltilmezse de bir süre sonra hastalık olarak kendini gösterecektir.